V našem každodenním životě opakovaně hledáme odpovědi na otázky týkající se osobních a pracovních oblastí. Často toužíme po rychlém zorientování se v širokém spektru možností, hledáme způsoby k získání energie, motivaci a odvahu k rozhodnutím či krokům do neznáma. V těchto momentech oceníme přítomnost lidí, kteří mají schopnost nás touto nelehkou dimenzí provést.

Naše vnitřní prožívání obvykle zrcadlí externí dění. Při pohledu do zrcadla našich životů můžeme někdy spatřit nevídané křivky či zákoutí, která vedou ke kořenům našeho chování a způsobu řetězení myšlenkových map. Je v našich silách pochopit vnitřní příčiny vlastního myšlení a konání v každodenním životě, stejně jako lépe rozpoznat původ napětí, obav, strachů či duševní nepohody. Jedná se o stav, kdy tělo, vědomí a duše nejsou v rovnováze a energetické toky jsou disharmonické. Důsledkem mohou být zdravotní problémy, stavy úzkosti, napětí, nerovnoměrná tělesná konstituce – nadváha, rychlý úbytek váhy, psychosomatické projevy chování, a stále se opakující situace. Můžeme se nacházet se ve stavu, kdy nás nejistota paralyzuje a potřebujeme alespoň na okamžik pocítit záblesk naděje.

Z pohledu jiné perspektivy, pod odborným vedením, se můžeme snadněji přenést do objektivnější, nové či dříve opomíjené roviny. Rozšířené vnímání a uvědomění si dané situace nám umožňuje nejen lehčí orientaci, ale i snazší nasměrování k našemu cíli. V souladu s pochopením situace přebíráme vlastní zodpovědnost za svůj život a činy, kterými naplňujeme naše poslání. S pomocí motivace tak získáváme ideální východisko pro změnu, přirozenou a nenásilnou transformaci osobnosti.

Pozitivní změna v oblasti řízení sebe sama, lidí, výsledků, vztahů a času je hlavním záměrem mého koučovacího přístupu v práci s jedincem.